Rejestracja telefoniczna

Nr telefonów:

  • (33) 861 57 82 - lek stom. Maciej Kruczalak.
  • (33) 861 74 62 - lek. stom. Alicja Kruczalak.

Rejestracja osobista

  • Al. Piłsudskiego 11